Alexandre Chapovalov  

Avancerad kurs i Metapontum

2006 - 2007 

Datum

Rubrik

Länk

  Inledande kombinatorik Teori.pdf
den 25 augusti  Urval. Fakultet. Permutationer. Problem.doc
den 28 augusti  Urval med upprepning och utan. Kodning. Problem.doc
  Subtraktion i kombinatorik Problem.doc
den 1 september Karusel Problem.doc
  Karusel, regler. Regler.doc
den 1 september Karusel, resultat Resultat.doc
  Karusel, statistik Statistik.doc
den 6 september Möjliga och omöjliga konstruktioner Problem.doc
den 8 september Konstruktioner: flaskhalsprincipen Problem.doc
den 8 september Varianter. Ett spel och resultat Regler och uppgifter.doc
den 12 september Exempel+Uppskattning Problem.doc
den 13 september Lådprincipen Problem.doc
den 15 september Auktion Auktion.doc
den 19 september Generaliserade lådprincipen Problem.doc
den 20 och 26 september Motsvarighet Problem.doc
den 22 september Muntlig olympiad Problem.doc
den 27 september Division i kombinatorik Problem.doc
den 4 oktober 14 Kombinationer Problem.doc
den 6 oktober 15 Kom ifatt Regler och problem.doc
den 10 oktober 16 Kombinatoruk: översikt Problem.doc
den 13 oktober 17 Matematisk skottlossning Problem.doc
den 13 oktober 17 Matematisk skottlossning.Svar Problem.doc
den 17 oktober Sannolikhet. Teoridel Länk
  18 Sannolikhet Problem.doc
den 20 oktober 19 Sannolikhet-2 Problem.doc
den 24 oktober 20 Utfallssrum Problem.doc
den 25 oktober 21 Betingad sannolikhet Problem.doc
den 7 november 23 Mängdlära: Snitt, union. Teoridel, uppgifter.doc
den 8 november 24 Mängdlära: Mängddifferens, univrsalmängden. Teoridel, uppgifter.doc
den 15 november 25 Mängdlära. Vanligt språk. Talmängder Teoridel, uppgifter.doc
den 21 november 26 Mängdlära. Antal element Teoridel, uppgifter.doc
den 22 november 27 Lästal Uppgifter.doc
den 24 november 28 Lappskrivnig Uppgifter.Facit.doc
den 24 november 28 Mattedrabbning Uppgifter.doc
den 28 november 29 Inversioms metod Uppgifter.doc
den 13 december 30 Produktmängd Teoridel, uppgifter.doc
den 15 december 31 Mattekarusell Uppgifter.doc
den 15 december 31 Provuppgifter Uppgifter.doc
den 17 december 31 Provuppgifter.Facit Facit.doc
den 19 december 32 Mängdlära. Beteckningar Text.doc