Alexandre Chapovalov  => Kurser i Metapontum

Avancerad kurs i Metapontum  NV06

Hösttermin 2007

Kursens slutprov blir den 15 januari 2008 .
 

Datum

Rubrik

Länk

 

den 4 september

1 Klippa och sammansätta

Problem.doc

 
den 11 september 2 Indelning och Pythagoras sats Problem.doc  
den 13 o 18 september 3,4 Indelning och area Problem.doc  
den 20 september 5 Likformighet Problem.doc  
den 25 o 27 september 6 o 7 Geometrisk ort Problem.doc Lappskrivning.doc
den 4 o 9 oktober 8 o 9 Skärningspunkter i en triangel Problem.doc  
den 11 oktober 10 Mattedrabbning om vinkelräkning Problem.doc  
den 16 oktober 11 Vinkelräkning och ekvationer Problem.doc  
den 18 oktober 12 Mattedrabbning om vinklar Problem.doc  
den 23 oktober 13 Vinkelräkning i polygoner Problem.doc  
den 20 november 15 Randvinklar Problem.doc  
den 22 november 16 Inskrivna fyrhörningar Problem.doc  
den 27 november 17 Tangenter och vinklar Problem.doc  
den 11 o 13 december 18,19 Orter och cirklar Problem.doc  
den 18 december 18,19 Tangenter och längder Problem.doc  
den 20 december 20 Matematisk abaka Problem.doc  
den 8 januari 21 Kursinnehåll: Definitioner och satser Text.doc  
den 10 januari 22 Exempel på provuppgifter med facit Problem.doc  
den 11 januari 22 Övningsuppgifter med facit Problem.doc