Alexandre Chapovalov  => Kurser i Metapontum

Avancerad kurs i Metapontum  NV06

Våtermin 2007

Resultat av det skriftliga provet

Slut.betyg

Datum

Rubrik

Länk

 
 den 22 januari 1 Delbarhet Problem.doc  
 den 24 januari 2 Primtal Problem.doc  
 den 29 januari 3 Lappskrivning LS.doc Lösningar.doc
 den 29 januari 3-4 Största gemensam delare Problem.doc  
 den 5 februari 5 Lappskrivning LS.doc Lösningar.doc
 den 5 februari 5 Rationella o irrationella tal Problem.doc  
 den 7 februari 6 Division med rest Problem.doc  
 den 12 februari 7 Euklides algoritm Problem.doc  
 den 14 februari 8 Lappskrivning LS.doc Facit.doc
 den 14 o 19 februari 8 o 9 Linjära heltalsekvationer Problem.doc  
 den 21 februari och
den 4 mars
10 Lästal med heltalsekvationer Problem.doc  
den 6 mars 12 Lappskrivning LS.doc Facit.doc
den 6 mars 12 Resträckning Problem.doc  
den 10 mars 13 Grafer-1 Problem.doc  
den 14 mars 14 Sammanhängande grafer Problem.doc  
den 17 mars 15 Lappskrivning LS.doc Facit.doc
den 17 mars 15 Cykler och träd Problem.doc  
den 4 april 16 Gradtal och antal kanter Problem.doc  
den 7 april 17 Eulers grafer Problem.doc  
den 11 april 18 Lappskrivning LS.doc Facit.doc
den 11 o 14 april 18,19 Eulers formel Problem.doc  
den 18 april 20 Icke-planära grafer Problem.doc  
den 21 april 21 Lappskrivning LS.doc Lösningar.doc
den 21 april 21 Spel med grafer Problem.doc  
den 25 april 22 Mattedrabbning om grafer Problem.doc  
den 28 april 23 Isomorfa grafer Problem.doc  
den 12 maj 24 Grafens matris Problem.doc  
den 12 maj Kursprogram Kursprogram.doc  
den 16 maj 25 Lappskrivning LS.doc Lösningar.doc
den 16 maj 25 Exempel på skriftligt prov

Talteori Provuppgifter

Exprov.doc

TTProvuppgifter.doc

Facit.doc

 

den 21 maj 27 Exempel på skriftligt prov Exprov.doc Facit.doc .
den 22 maj 28 Skriftligt prov Prov.doc Resultat