Alexandre Chapovalov  => Kurser i Metapontum  

Avancerad kurs i Metapontum NV07

 

Hösttermin 2007-2008

Datum

Rubrik

Länk

den 4 september

1 Möjliga och omöjliga konstruktioner

Problem.doc

den 6 september

2 Varianter - ett spel 

Problem 0 regler.doc

den 11 september

3 Rebusar

Problem.doc

den 13 september

4 Balansvåg, ekvationer, olikheter

Problem.doc

den 18 september

5 Balansvåg och olikheter

Problem.doc

den 20 september

6 Mattedrabbning

Problem o regler.doc

den 25 september

7 Lådprincipen

Problem.doc

den 27 september

8 Exempel+Uppskattning

Problem.doc

den 4 oktober

9 Exempel+Uppskattning

Problem.doc

den 9 oktober

10 Auktion

Regler o problem.doc

den 11 oktober

11 Olikheter-1

Problem.doc

den 16 oktober

12 Olikheter-2

Problem.doc

den 18 oktober

13 Heltalsolikheter

Problem.doc

den 23 oktober

14 Mattedrabbning om olikheter

Regler o problem.doc

den 25 oktober

15 Konstruktioner med mycket och litet

Problem.doc

den 6 o 8 november

16,17 Tal om rörelse

Problem.doc

den 13 o 20 november

18, 19 Förbruking. Eget mått.

Problem.doc

den 22 november

20 Relativ rörelse

Problem.doc

den 27 november

21 Mattedrabbning om rörelse

Problem.doc

den 11 december

22 Relativ rörelse-2

Problem.doc

den 13 december

23 Logik

Problem.doc

den 18 december

24 Prinsessa eller tiger

Problem.doc

den 20 december

25 Skottlossning

Problem.doc Regler o svar.doc

den 8 januari

26 Provuppgifter, exempel

Problem.doc

den 8 januari

26 Sant och osant

Problem.doc

den 10 januari

27 Poänguppgifter med facit

Problem.doc