Alexandre Chapovalov  => Kurser i Metapontum  

Avancerad kurs i Metapontum NV07

 

Vårtermin 2007-2008

Resultat på det skriftliga provet

Slutbetyg

 

Datum

Rubrik

Länk

den 17 januari 1 Vinkelräkning Problem.doc
den 22 januari 2 Likbenta trianglar Problem.doc
den 24 januari 3 Lappskrivning LS.doc
den 24 januari 3 Kongruenta trianglar Problem.doc
den 29 januari 4 Mattedrabbning Problem.doc

den 31 januari

5,6 Parallella linjer och Mattedrabbning

Problem.doc

den 7 februari 7 Lappskrivning Problem.doc
den 7 februari 7 Geometrisk ort. Satsen om höjderna Problem.doc
den 12 februari 8 Avstånd mellan punkter och figurer Problem.doc
den 14 februari 9 Medianernas skärningspunkt Problem.doc
den 19 februari 10 Lappskrivning Problem.doc
den 19 februari 10 Den inskrivna cirkeln Problem.doc
den 21 februari 11 Matematisk poker Problem.doc
den 4 mars 12 Randvinklar Problem.doc
den 6 mars 13 Inskrivna fyrhörningar Problem.doc
den 10 mars 14 Lappskrivning Problem.doc
den 10 mars 14 Tangenter och kordor Problem.doc
den 14 mars 15 Likformighet Problem.doc
den 18 mars 16 Lappskrivning Problem.doc
den 18 mars 16 Likformighet-2 Problem.doc
den 31 mars 17 9-punkterscirkel Problem.doc
den 4,7 april 18,19 Homoteti. Eulers linje Problem.doc
den 7 april 19 Lappskrivning Problem.doc
den 11 april 20 Triangelolikheten Problem.doc
den 14 april 21 Lappskrivning Problem.doc
den 14 april 21 Triangelolikheten Problem.doc
den 18 april 22 Extremala punkter och figurer Problem.doc
den 21 april 23 Torricellis punkt Problem.doc
den 25 april 24 Lappskrivning Problem.doc
den 25 april 24 Vika papper Problem.doc
den 9 maj 25 Vektorer-1 Problem.doc
den 12 maj 26 Vektorer-2 Problem.doc
den 16 maj Kursprogram Kursprogram.doc
den 16 maj 27 Provexempel Provexempel.doc
den 26 maj 29 Skriftligt prov   Resultat Prov.doc