Resultaten av 26 Städernas Turnering

2004/2005 , Stockholm och Uppsala

Vårens A-omgång, den 9 april 2005

Förnamn

Efternamn

Åk

Skola

1

3

5

7

8

9

10

Sum3

k

Resultat

Vladimir

Grozman

7

SKS

-

-

5

-

1

2

3

10

2

20

David

Borg

7

KunS

-

-

-

0

0

2

3

5

2

10

Peter

Zarén

8

Balder

0

0

-

-

1

2

1

4

3/2

6

Katja

Smuk

8

SKS

-

-

-

-

1

2

0

3

4/3

4

Vårens O-omgång, den 13 mars 2005

Förnamn

Efternamn

Åk

Skola

2

3

4

5

6

7

8

Sum3

k

Resultat

Vladimir

Grozman

7

SKS

3

2

-

1

1

1

2

7

2

14

David

Borg

7

KunS

4

1

-

-

0

-

2

7

2

14

Peter

Zarén

Balder

2 0 0 - - - 1

3

3/2

4.5

Vladimir

Eldonov

8

MariS

-

-

-

-

-

-

2

2

4/3

2.67

O-omgång, den 20 november

Förnamn

Efternamn

Åk

Skola

1

2

3

4

5

6

7

Sum3

k

Resultat

Vladimir

Grozman

7

SKS

-

1

4

-

-

-

2

7

2

14

David

Borg

7

KunS

-

3

0

-

-

1

2

6

2

12

Johan Sundman

Norberg

2

DaGy

-

1

4

4

-

-

-

9

1

9

Erik

Sjöland

1

DaGy

-

3

-

0

2

0

2

7

5/4

8.75

Walter

Nunet

2

DaGy

-

3

-

5

0

-

-

8

1

8

Johan

Westerborn

1

DaGy

0

0

-

-

0

1

2

6

5/4

7.5

Elin

Rydberg

2

DaGy

0

0

0

0

5

-

-

5

1

5

Nicklas

Carlsson

2

DaGy

0

1

4

-

-

-

-

5

1

5

Hans Edward

Gennow

1

DaGy

0

0

0

-

0

1

1

2

5/4

2.5

Jacob

Niburg

3

VRGy

-

2

-

-

-

-

-

2

1

2

Deltagande skolor

Balder - Balderskolan, Uppsala
DaGy - Danderyds Gymnasium, Sthm
KunS - Kunskapsskolan, Kista
MariS - Mariaskolan, Sthm
SKS - Sonja Kovalevsky-skolan, Sthm
VRGy - Viktor Rydberg Gymnasium, Sthm

Det finns två personer till, som har fått 10 och 5 poäng.