O-omgång, den 10 mars 2007, Stockholm

Preliminära resultaten

Förnamn

Efternamn

Gym

Åk

1

2

3

4

5 6

7

Sum3

k Result

David

Borg

 Kun

9

 

3

4

3

   

1

10

4/3 13.33
Vladimir Grozman SKS 9   1 4 4         9 4/3 12

Gabriel

Isheden

DaGy

1

1

4

 

   

1

  6

  6

Rikard

Norlander

DaGy

1

 

1

4

3

1  

 

  8

  8

 Máté

Szekér

 DaGy

1

 

 

 0

0

   

1

  1

  1
Peter Zarén Kat 1   4 4 0 1 0     9   9

Maximal

poäng

 

1

4

4

4

4

5 1

2

13

  13

 

Läroverken

DaGy ­– Danderyds Gymnasium

Kat - Katedralskolan, Uppsala

Kun – Kunskapskolan, Kista

SKS – Sonja Kovalevsky skolan

 

 

Förnamn

Efternamn

Gym

Åk

1

2

3

4

5a 5b 6

7

David

Borg

 Kun

9

 

+-

+

+-

     

-+

Vladimir Grozman SKS 9   -+ + +.        

Gabriel

Isheden

DaGy

1

-+

+

 

     

+/2

Rikard

Norlander

DaGy

1

 

-+

+

+-

+    

 

 Máté

Szekér

 DaGy

1

 

 

 -

-

-+    

-+

Peter Zarén Kat 1   + + - + -.    

+ allt är korrekt
+. finns mindre viktiga anmärkningar
+- en lösning har vissa brister
+/2 en uppgift löst bara till hälften
-+ en lösning är felaktig eller oavslutad, men det finns vissa framsteg
-. det finns rätta idéer
- fel eller oavslutad