Städernas Turnering 

Resultat i Stockholm

29:e turnering:

28:e turnering:

27:e turnering:

26:e turnering:

23:e turnering:

22:e turnering:

21:e turnering: